Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 25 common:people_all_forms

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Date: 10 грудня 2021 о 14:23, Refreshed 17 лютого 2022 о 12:27

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?

Академічна доброчесність у письмових роботах

Розвиток навичок. Вибір професії та ЗВО

ЗображенняЗображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат (оприлюднення чиїхось результатів дослідження як власних або тексту без вказання авторства);

 • самоплагіат (опублікування власних раніше опублікованих наукових результатів як нових);

 • фабрикація (вигадування даних чи фактів);

 • фальсифікація (відома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень);

 • списування;

 • обман;

 • хабарництво;

 • необ’єктивне оцінювання;

 • допомога учням під час оцінювання їх навчальних результатів чи створення перешкод під час оцінювання;

 • вплив на працівника, щоб він здійснив необ’єктивне оцінювання (частина 4 статті 42 Закону України “Про освіту”).

Наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності:

 • знецінення університетських дипломів у країні, невизнання їх за кордоном;

 • випускникам університетів важко влаштуватися на хорошу роботу, бо роботодавці не довіряють системі вищої освіти та закладам вищої освіти;

 • зниження якості медичного обслуговування;

 • стагнація науки, знецінення наукового потенціалу держави;

 • гальмування розвитку економіки;

 • країна втрачає авторитет у світі.

Чому академічна доброчесність важлива:

 • забезпечує довіру до результатів навчання;

 • передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;

 • забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу;

 • зараз світ глобалізований: щоб навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Основні аспекти дотримання академічної доброчесності учнями:

 • самостійне виконання завдань;

 • використання у навчальній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації;

 • дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;

 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.
  Основні аспекти дотримання академічної доброчесності учнями:

 • самостійне виконання завдань;

 • використання у навчальній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації;

 • дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;

 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.
  Які кроки мають зробити педагогічні працівники для сприяння дотримання норм академічної доброчесності учнями:

 • здійснювати просвітницьку роботу щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності;

 • вчити учнів під час використання інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора;

 • розробляти завдання, які унеможливлюють списування;

 • оприлюднювати чіткі критерії оцінювання навчальних досягнень;

 • налагоджувати партнерські відносини між учителями і учнями.

Закон України "Про освіту" (05.09.2017 року)
Стаття 42.Академічна доброчесність
1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
об’єктивне оцінювання результатів навчання.
3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
4. Порушенням академічної доброчесності вважається:
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
позбавлення академічної стипендії;
позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.
Онлайн-курс з академічної доброчесності https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/info

Сценарії уроків та презентації «Академічна доброчесність в школі» [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://saiup.org.ua/resursy/stsenariyi-urokiv-ta-prezentatsiyiakademichna-dobrochesnist/

Методичні вказівки для вчителів та зошит «Виховуємо академічну доброчесність в школі» [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://saiup.org.ua/resursy/metodychnivkazivky-dlya-vchyteliv-vyhovuyemo-akademichnu-dobrochesnist-v-shkoli/
 
Мотивація учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва до навчання як визначальна умова академічної доброчесності. Аналітичний звіт за результатами незалежного освітнього аудиту [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://monitoring.in.ua/up/files/portfolio/000229.pdf
Cheating in the Classroom: How to prevent It and how to handle it if It happens [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.educationworld.com/a_curr/profdev/profdev045.shtml
Надія Швадчак. Академічна доброчесність — як її пояснити учням і створити систему в школі — [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/
akademichna-dobrochesnist-yak-yiyi-poyasnyty-uchnyam-i-stvoryty-systemu-v-shkoli/
Зрозуміло про академічну доброчесність. Інфографіка для школярів — [Електронний
ресурс] — Режим доступу: https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnudobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
Чи я плагіював. Шкала плагіату — [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://
saiup.org.ua/resursy/chy-ya-plagiyuvav-shkala-plagiatu/

 
Comments:
Only authorized users can leave comments.