Voting
Як Вам новий сайт?
Total 20 common:people_all_forms
Новини

ChatGPT зруйнує чи відновить стосунки між лікарем і пацієнтом?
Tue, 09 May 2023 06:41:34
«Падаючі зірки» очікуються сьогодні ввечері, коли Земля зіткнеться із залишками комети Галлея 3313 років тому
Fri, 05 May 2023 11:41:07
Трейлер «Дюни: Частина 2» обіцяє фільм, навіть кращий за книгу
Thu, 04 May 2023 10:21:34
Чи є ШІ кнопкою стирання історії?
Thu, 04 May 2023 10:14:56
Економісти кажуть, що зростання імміграції зменшить інфляцію
Thu, 04 May 2023 10:02:54

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Date: 17 січня 2022 о 13:40, Refreshed 2 травня о 09:57

Критерії правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів

          НАКАЗ МОН від 13.07.2021 №813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів (НУШ)

НАКАЗ МОНУ ВІД 01.04.2022 №289 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ОСВІТУ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

УКРАЇНСЬКА МОВА (діалог, письмові роботи)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ (практична робота, тести та усна відповідь)
ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6-11-х класів

     Оцінювання навчальних досягнень учнів базової та старшої школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

   

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

1-4 класи:

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти (1 клас)  

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти (2 клас)
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти (3 клас)  

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти (4 клас) 

6-11 класи:

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з української мови
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з української літератури
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з математики 
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з фізики 
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з хімії
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з географії
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з біології 
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з іноземних мов
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з історії
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з мистецтва
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з образотворчого мистецтва
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з музичного мистецтва
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти із зарубіжної літератури
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з основ здоров'я
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з інформатики
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з правознавства
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з трудового навчання
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з фізичної культури  
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з предмету "Захист України"

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з природознавства

Програми, підручники та посібники - https://is.gd/pidrucnyky2022

Підручники для 5 класу закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету:

https://is.gd/druk_pidruchnykiv

Оцінювання 2-4 класи НУШ - https://is.gd/ocinuvannia2_4

Оцінювання 5 клас НУШ - https://is.gd/ocinuvannia5

Зразок записів в класному журналі та свідоцтві досягнень - https://is.gd/zrazok_jurnalu5

Розробка навчальної програми на основі модельної - https://is.gd/rozrobka_programy

Зразок титульної сторінки навчальної програми - https://is.gd/tytulka

Про викладання інформатики у 5 класі у 2022/2023 навчальному році - https://is.gd/sologub

Про пріоритетні напрями викладання інформатики у 5-11 класах 2022/2023 навчального року - https://is.gd/priorytetni_informat

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 5 класі НУШ за програмою І.О. Завадського, О.В. Коршунової, В.В. Лапінського - https://is.gd/zavadsky_korshunova

Методична скарбниця НУШ 5-6 класи - https://is.gd/skarb_nush

Лист Міносвіти №l/9-483 від 22.09.2021р. - https://is.gd/lyst_monu

Узагальнений перелік документації кабінету інформатикиhttps://is.gd/perelik_dokiv

Зразок акту-дозволу - https://is.gd/act_dozvil

Зразок паспорта кабінету - https://is.gd/passport_kabinet

Не забуваємо, що в кабінеті мають бути:

- державна символіка, портрети видатних учених галузі;

- стенд з правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, правилами протипожежної безпеки та правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правилами поведінки учнів на вулиці(це не жарт));

- стенд, на якому викладено права й обов'язки учнів,

структуру та склад органів самоврядування;

- стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов'язковим виділенням здобутків української науки і техніки;

- аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для надання першої долікарської допомоги;

- первинні засоби пожежогасіння відповідно до додатка 2 до Правил пожежної безпеки.

Ще документи:

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (розділ "Кабінети інформатики"): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Вимоги до комп’ютерного обладнання – Типовий перелік комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 2.11.2017 №1440): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text

Вимоги до мультимедійного обладнання, електронних освітніх ресурсів та пристосувань для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій – Типовий перелік засобів навчання та навчального обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 №574): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

Вимоги до меблів – ДСТУ 22046:2004 “Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови”, ГОСТ 11015-93 (IСО 5970-79) “Столи учнівські. Типи і функціональні розміри”: https://issuu.com/.../dstu_gost_22046_2004__mebel__dlya_u

Правила використання комп’ютерних програм в навчальних закладах - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-05#Text

Не забуваємо, що все програмне забезпечення має мати виключно український або англійський інтерфейс!

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 "Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах закладів загальної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо  заповнення сторінок класного журналу в 5 класах закладів загальної середньої  освіти

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у листі від 28.10.2022 р. №463/11-10 надає методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах закладів загальної середньої освіти, відповідно до освітніх галузей НУШ.

1. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: мовно-літературна освітня галузь (на 4 арк).

2. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: математична освітня галузь (на 4 арк).

3. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: природнича освітня галузь (на 5 арк).

4. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: технологічна освітня галузь (на 5 арк).

5. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: інформатична освітня галузь (на 4 арк).

6. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь (на 6 арк).

7. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: громадянська та історична освітня галузь (на 4 арк).

8. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: мистецька освітня галузь (на 5 арк).

9. Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класного журналу в 5 класах: фізкультурна освітня галузь (на 4 арк).

Comments:
Only authorized users can leave comments.