Voting
Як Вам новий сайт?
Total 20 common:people_all_forms
Новини

ChatGPT зруйнує чи відновить стосунки між лікарем і пацієнтом?
Tue, 09 May 2023 06:41:34
«Падаючі зірки» очікуються сьогодні ввечері, коли Земля зіткнеться із залишками комети Галлея 3313 років тому
Fri, 05 May 2023 11:41:07
Трейлер «Дюни: Частина 2» обіцяє фільм, навіть кращий за книгу
Thu, 04 May 2023 10:21:34
Чи є ШІ кнопкою стирання історії?
Thu, 04 May 2023 10:14:56
Економісти кажуть, що зростання імміграції зменшить інфляцію
Thu, 04 May 2023 10:02:54

Учнівське самоврядування

Date: 6 серпня 2020 о 21:36, Refreshed 2 жовтня 2022 о 12:59

Школа – це простір життя дитини. Тут вона не готується до життя, а живе. Учнівське самоврядування школи - це спосіб організації життя учнівського колективу, який реалізується в залученні учнів до планування, організації, контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільнокорисної, спортивної форми та культурно-масової діяльності з допомогою педагогічного колективу.

Статут Шкільного Містечка.
Орган учнівського самоврядування
КЗ "Лозівський ліцей №7"

І. Загальні положення

1. Шкільне Містечко здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України „Про освіту”, „Про громадські організації”, Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета та завдання Шкільного Містечка

1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2.  Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління Шкільного Містечка

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

2. Загальне керівництво діяльністю учнівського самоврядування здійснює мер Шкільного Містечка.

3. Виконавчим органом самоврядування є рада Шкільного Містечка, яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Мером Шкільного Містечка може бути учень (учениця) 9-11 класу, якого обирають таємним голосуванням учні 5-11 класів школи.

5. Лідера класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів класу. З їх числа формується рада лідерів.

6. Форми діяльності відділів Шкільного містечка визначають на засіданнях ради Шкільного Містечка.

Рада Шкільного Містечка

 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • організовує пошукову роботу;
 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
 • ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетентності;
 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
 • бере участь в організації невідкладної допомоги відсталим учням;
 • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
 • організовує роботу відділів за напрямками;
 • співпрацює з радою лідерів.

Рада лідерів

 • звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях ради лідерів;
 • є безпосереднім зв’язковим між радою Шкільного Містечка, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення ради Шкільного Містечка, відділів мерії Шкільного Містечка).

Права мешканців Шкільного Містечка

1. Вносити пропозиції, виступати ініціаторами справ, реалізувати свої наміри.

2. Брати участь в експериментах, конференціях, конкурсах, диспутах, КТС.

3. Оцінювати роботу мешканців Шкільного Містечка й отримувати свою оцінку, вказувати на помилки в роботі та давати пропозиції щодо їх усунення.

4. сприяти активізації роботи Шкільного Містечка.

5. Усі мешканці Шкільного Містечка користуються однаковими правами та однаковою мірою відповідають за виконання обов’язків.

Обов’язки мешканців Шкільного Містечка

1. Виконувати вимоги Статуту, Єдині вимоги до учнів школи, рішення міської ради Шкільного Містечка.

2. Оволодівати знаннями, практичними навичками.

3. Підвищувати свій культурний та інтелектуальний рівні.

4. Реалізувати  свої знання й навички в процесі організації КТС.

5. Не принижувати гідність людей, поважати їхні погляди й переконання.

6. Бережливо ставитися до всього, що нас оточує.

7. Цінувати те, що дано в безкоштовне користування.

Склад Ради Шкільного Містечка

Комунального закладу

«Лозівський ліцей №7»

Посада

ПІБ учня

Клас

Мер

Бондар Злата

9-Б

Заступник мера

Чупікова Каріна

9-Б

Керуючий відділом освіти

Купрун Георгій

10-А

Керуючий відділом внутрішніх справ

Пашенцев Давід

9-А

Керуючий відділом охорони життя і здоров’я учнів

Згурська Анастасія

11

Керуючий відділом фізичної культури і спорту

Сєрих Ярослав

11

Керуючий відділом інформації

Стремоухова Таїсія

10-А

Керуючий відділом культури

Гавриляста Аріна

9-А

Гімн

 КЗ «Лозівський ліцей №7»

Віват сьома школа!
       Альма-матір рідна!
       Розцвітай і слався
       Серед кращих гідно!
       Ми пишаємось тобою,
       Ми прославимо тебе.
       Добре учням тут усім
       В нашій рідній школі сім!
                        Ми учитись будемо
                        І знання здобудемо,
                        І в майбутнім станемо
                        Гордо громадянами.
                        Для Вкраїни будем жити,
                        Лиш горіти, а не скніти.
                        Будем вдячні ми усі
                        Нашій рідній школі сім!

(Слова О.Л.Петренко, вчителя української мови.

Музична обробка Т.О.Татаркіна)

Comments:
Only authorized users can leave comments.