Voting
Як Вам новий сайт?
Total 20 common:people_all_forms
Новини

ChatGPT зруйнує чи відновить стосунки між лікарем і пацієнтом?
Tue, 09 May 2023 06:41:34
«Падаючі зірки» очікуються сьогодні ввечері, коли Земля зіткнеться із залишками комети Галлея 3313 років тому
Fri, 05 May 2023 11:41:07
Трейлер «Дюни: Частина 2» обіцяє фільм, навіть кращий за книгу
Thu, 04 May 2023 10:21:34
Чи є ШІ кнопкою стирання історії?
Thu, 04 May 2023 10:14:56
Економісти кажуть, що зростання імміграції зменшить інфляцію
Thu, 04 May 2023 10:02:54

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Date: 4 листопада 2022 о 10:27, Refreshed 2 травня о 12:32

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти має гарантувати якість освітньої діяльності закладу освіти і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:
- кадрове забезпечення освітньої діяльності;
- навчально -методичне забезпечення освітньої діяльності;
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
- якість проведення навчальних занять;
- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей);
- оновлення методичної бази освітньої діяльності;
- контроль за виконанням навчальних планів,якістю знань, уміння й навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Результати оцінювання учасниками освітнього процесу

Центральним органом виконавчої влади України в галузі освіти є Державна служба якості освіти.

Відповідно до нового Закону «Про освіту», Служба призначена допомагати закладам освіти підвищити її якість, сформувати довіру суспільства, гарантувати якість освіти.

Вкладення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329)

 2. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від 21.05.2018 р. №2.2-1255(у форматі .doc))

 3. ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

 • ключові та предметні компетентності;

 • наскрізні вміння;

 • ціннісні ставлення.

ІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу

 1. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р.«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

 2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р.«Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

 3. СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затвердженепостановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.)

 4. ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ «ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗЗСО» (наказ міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 р. №1143)

ІІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу

 1. АТЕСТАЦІЯ. ЗМІНИ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НАКАЗ МОН ВІД 08.08.13 р. № 1135)

 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (СТАТТЯ 26 ЗУ «ПРО ОСВІТУ»)

 3. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НАКАЗ МОН УКРАЇНИ 28.03.2018 р. № 291)

Comments:
Only authorized users can leave comments.